Kompletní zajištění prací a služeb pro stavební sektor

Naše služby

Image

Technický dozor stavebníka

Image

Výkon činnosti koordinátora BOZP

Image

Rozpočtářské práce - položkové rozpočty včetně výkazů výměr

Image

Správce stavby

Image

Ekonomické posouzení investičních nákladů

Image

Technické zadání investora

Image

Výběrová řízení

Image

Kontrola prostavěnosti

Image

Změnová řízení (vícepráce, méněpráce)

Image

Správa nemovitostí

Image

Úklidové služby

Image

Facility management

Spolupracujeme s

DIPRO
FAPAL
livingstav
BOMART
BIZEK PROJEKT
Praha 3
Praha 2
Pro consult