Kompletní zajištění prací a služeb pro stavební sektor

Naše služby

Image

Technický dozor stavebníka

Image

Výkon činnosti koordinátora BOZP

Image

Rozpočtářské práce - položkové rozpočty včetně výkazů výměr

Image

Správce stavby

Image

Ekonomické posouzení investičních nákladů

Image

Technické zadání investora

Image

Výběrová řízení

Image

Kontrola prostavěnosti

Image

Změnová řízení (vícepráce, méněpráce)

Spolupracujeme s

DIPRO
FAPAL
livingstav
BOMART
BIZEK PROJEKT
Praha 3
Praha 2
Pro consult